Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování realitních služeb

Přestože jsou tyto webové stránky průběžně aktualizovány, společnost Realitní kancelář , Lisart - Tuynman s.r.o., U Stadionu 270, 383 01  Prachatice ( dále jen "Realitní kancelář" ) tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které nejsou aktuální.

 Pokud realitní kancelář získá od návštěvníka webových stránek www.lisart.cz (dále jen „návštěvník“) jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo v souvislosti s poptávkou nemovitosti (koupě či nájem), nabídkou nemovitosti (prodej či pronájem), nebo v souvislosti s žádostí návštěvníka o zasílání více informací k nabízené nemovitosti je společnost za splnění dalších zákonných podmínek oprávněna emailovou adresu a telefonní číslo návštěvníka využívat pro potřeby tohoto sdělení.

Údaje , které návštěvník uvedl na některém z formulářů umístěném na webu www.lisart.cz (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost Lisart - Tuynman s.r.o. Žíchovec 13 , 383 01 Prachatice, Společnost je zapsaní v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12759

za účelem vyřízení Vaší žádosti o informaci, nabídky nebo poptávky (v závislosti na druhu on line formuláře). 

Proč Vaše údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě zákonného titulu, kterým je zpravidla uzavření a plnění smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu realitních služeb.

Jaké údaje zpracováváme:

Váš kontakt a informace o Vás, zejména: 

  • Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla)

  • Údaje, které nám sdělíte z důvodu poskytování realitních služeb 

Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:

  • Údaje poskytnuté druhou stranou realitního obchodu nebo dalšími osobami, případně z veřejných rejstříků, např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík

K čemu budeme údaje využívat

Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s realitním obchodem, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci realitního obchodu. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Vaše práva

Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné.

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu odpovídající našim nákladů,

  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,

  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stravu,

  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

  • bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,

  • přenos, výmaz a omezení zpracování.

 

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle +420 606 323 980 nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace o zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání jednání o konkrétní nemovitosti a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zpravidla po dobu 5 let. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.